BuBaO De Zonnerooszonneroos

Botermelkstraat 201
9300 Aalst
Telefoon: 053/76 79 72  –  Gsm: 0495/19 22 63
directie@zonneroos.be
https://www.zonneroos.be/

Kinderen en jongeren met specifieke of bijzondere onderwijsbehoeften waaraan een school voor gewoon onderwijs niet kan voldoen, kunnen terecht in een school voor buitengewoon onderwijs. Onze school :

Type 2 school  – Kleuter- en lager

  • Vanaf 2,5 jaar tot 13 jaar
  • Kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking
   • Uitz. kleuteronderwijs:
    • ook kinderen met een lichtere ontwikkelingsachterstand
    • gepaste begeleiding en aandacht voor overstap naar type basisaanbod
  • Kinderen met een autismespectrumstoornis
   • Aangepaste werking en aangepaste klassen
  • Kinderen met meervoudige problemen (motorisch, visueel, auditief, gedrag …)

Directeur – Kristoff Dhont