Sint-Franciscusschool Burst – Erondegem

Burstdorp 1
9420 Burst
053 62 61 78

Kapelhofstraat 6
9420 Erondegem
053 80 85 10

Directeur: Kelly Meerman

stfranciscus@skynet.be 
http://www.stfranciscusschool.be

 

De Sint-Franciscusschool is een school voor iedereen

We hechten veel belang aan waarden en normen zoals: respect – beleefdheid – vriendelijkheid – dankbaarheid – vertrouwen.
Ook orde – tucht – discipline vinden wij heel belangrijk!

Een school waar …
• kinderen zichzelf kunnen zijn.
• jongens en meisjes graag leren en spelen.
• kinderen zich thuis voelen.
• iedereen even belangrijk is.
• kinderen kunnen ontdekken en experimenteren.
• kwaliteitsvol onderwijs centraal staat.
• een gemotiveerd team meehelpt aan het vormen van de hele persoon.
• men werkt vanuit een christelijke visie.

Wij zorgen voor:
• Modernste onderwijsmethoden en didactisch materiaal.
• Leerstofaanbieding op ieders niveau.
• Gevarieerde en actieve werkvormen. Kinderen mogen in groepjes werken om van elkaar en door elkaar te leren.
• Co-teaching, met twee leerkrachten in de klas om te differentiëren.
• Gebruik van ICT en andere hulpmiddelen (study buddy, speciale hoofdtelefoons, …) om in te gaan op verschillen.
• Drie-sporenbeleid, zowel aandacht voor de kinderen die het wat moeilijk hebben, als voor de hoogbegaafden.
• Franse initiatie in verschillende klassen, Franse les in 5 en 6.
• Kinderparlement: de stem van kinderen telt!
• Niveaulezen o.l.v. leesouders.
• Studiebegeleiding voor alle leerlingen van het lager.
• Meter-peterschap tussen de leerlingen van het 1ste en 6de leerjaar.
• Onze allerkleinsten van de peuterklas en 1ste kleuterklas, zij hebben een meter of peter uit 4de of 5de leerjaar.
• Klasoverschrijdend hoekenwerk tussen 3de KL en 1 LJ. Met zesdeklassers op stap naar het secundair.
• Culturele educatieve uitstappen en vlotte samenwerking met de openbare bibliotheek.
• Extra toezicht (hulp voor de kleuters bij het eten en bij toiletbezoek).
• Allerlei feesten.

We zijn een gezonde en milieuvriendelijke school!
• Snoep- en frisdrankvrije school – Vrij drinken van water de hele dag door: in de klas kraantjeswater of water uit flesje – op de speelplaatsen zijn waterfonteintjes.
• Woensdag = fruitdag (rauwe groenten mogen ook).
• Ochtendgym op de speelplaats en bewegings- of relaxatietussendoortjes in de klas.
• Twee uur per week sport o.l.v. de leerkracht bewegingsopvoeding, voor zowel kleuters als kinderen uit het lager – zwemmen voor 2de, 3de en 6de leerjaar.
• Speelplaatswerking tijdens de middagpauze met o.a. spelkoffers, gezelschapsspellen, krijtborden, fietsjes en boekenaanbod – mogelijkheid om te voetballen en basketballen.
• Aandacht voor hygiëne : vernieuwde toiletten – zeep & ontsmettingsbakjes – papier om handen af te drogen.
• Aandacht voor gezonde lucht in de klas – Wij sorteren ons afval.

Innovatieve school met duidelijke & open communicatie!
• In alle gezamenlijke ruimtes en in alle klassen is er WIFI.
• In kleuterafdeling en onderbouw gebruik van beamer. In bovenbouw digitale borden.
• We investeren steeds in aankoop van laptops en tablets. We integreren ICT zoveel mogelijk in de les.
• Website wordt dagelijks aangepast = bron van informatie. E-briefjes zijn vanzelfsprekend.
• Informele (dagelijkse babbel) en formele (infoavond en oudercontacten) met ouders.

Extra begeleiding door: kinderverzorgster – zorgleerkrachten – vrij CLB – externe partners (logo – kine – ondersteuners – …).

Speciale aandacht gaat naar individuele aanpak en differentiatie & maximale ontplooiingskansen van elk kind.