Sint-Jozefscollege – Vrije Basisschool Eikstraatbse

Geraadsbergsestraat 90
p/a Eikstraat 2
9300 Aalst
053/ 77 70 49

bse@sjcaalst.be
http://bse.sjcaalst.be
 

VBS Sint-Jozefscollege campus Eikstraat is een christelijk geïnspireerde school met een kleuter- en lagere afdeling. Jonge kinderen vanaf 2,5 jaar zijn welkom in onze kleuterschool. Vanaf 6 jaar kunnen ze naar onze lagere school.

Dagelijks streven we naar kwaliteitsvol onderwijs met een hart voor kinderen. Steeds vertrekkende vanuit een positieve ingesteldheid en een ontmoetende leerkrachtenstijl, zorgen we voor een stimulerend opvoedingsklimaat. In ons onderwijsaanbod zorgen we voor verscheidenheid en gradatie in een rijke leeromgeving.

Ons onderwijs berust op de ignatiaanse pedagogie. Deze is erop gericht jongeren op te voeden tot bekwame, bewuste en bewogen mensen.

 

bseSamen met ons team
dragen we zorg voor alle kinderen
geven we vertrouwen om te kunnen groeien
stimuleren we om alle talenten te ontwikkelen
leren we verdiepen
leren we kiezen en verstandige keuzes maken
vormen we de hele persoon
leren we samen leven en samen werken
leren we alert zijn voor het onzichtbare
leren we zorg dragen voor de wereld
handelen we in dankbaarheid

 

Haike Vekeman, directeur