Vrije School Herdersem

 

Vrije School Herdersem

Alfons De Cockstraat 10a
9310 Herdersem
tel. 053/ 77 39 40   gsm 0495/ 70 79 61
directie@vsherdersem.be
www.vrijeschoolherdersem.be

 

In Herdersem, een deelgemeente van Aalst, openen wij voor elk kind onze deuren, zowel in onze kleuterschool als in de lagere klassen en dit onder leiding van Els Hutsebaut.

Met een enthousiaste ploeg verwelkomen we ieder kind en hebben wij oog voor hoofd, hart en handen. Wij bieden maximale kansen om de totale persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind te ontplooien.

Moet u weldra een schoolkeuze maken voor uw kind?

Heeft u graag informatie over onze werking, pedagogische visie, het dagelijkse leven op onze school?

Wilt u gewoon kennismaken met onze kleuterschool,  de lagere school, het team of de directeur?

Wees van harte welkom op onze school tijdens de schooluren of op een ander moment, liefst na afspraak.

 

Vrije school Herdersem, dat is…

 • een innoverende school met aandacht voor werkvormen zoals co-teaching, coöperatief leren en nog zoveel meer.
 • belang hechten aan het totale kind: niet alleen kennis maar de sociaal-emotionele ontwikkeling is belangrijk.
 • een ‘zachte landing’ voor peuters en kinderen die nieuw aankomen op onze school.
 • een plek waar opvoeden in een hartelijke en respectvolle sfeer gebeurt vanuit een christelijke inspiratie.
 • een school met een dynamisch en deskundig team .
 • een open school met infoavonden voor onze ouders, onthaalmomenten, schoolfeesten, oudercontacten,,…

 

Wij bieden u ook…

 • een goede begeleiding van uw kind door ons uitgebreide zorgteam. Gedurende de hele schoolloopbaan worden alle kinderen goed opgevolgd.
 • digiborden, computers en internet zodat nieuwe media op een zinvolle manier kunnen worden geïntegreerd.
 • klasoverschrijdende activiteiten om te leren met en van elkaar.
 • zwembeurten vanaf het eerste leerjaar.
 • deelname aan SVS-activiteiten op woensdagnamiddag.
 • voor- en naschoolse opvang in de eigen school.
 • middagtoezicht met mogelijkheid tot warme maaltijden en soep.
 • ouderbetrokkenheid via (digitale) nieuwsbrieven en Gimme.
 • een geweldig oudercomité waar iedereen welkom is.
 • busvervoer naar en van de school.