Kinderopvang De Tuimeldoos

Kinderopvang De Tuimeldoostuimeldoos

Eikstraat 2
9300 AALST
0489/31 37 19

kinderopvang@sjcaalst.be

De Tuimeldoos is een groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en heeft een opvangcapaciteit van 50 kindjes. De Tuimeldoos staat onder toezicht van Kind en Gezin en voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden.

De Tuimeldoos wil een plaats zijn waar elk kind genegenheid en een huiselijke geborgenheid voelt, zodat het zich lichamelijk en geestelijk kan ontplooien.

 

tuimeldoosDe Tuimeldoos werkt vanuit de christelijk humanistische visie op zorg en opvoeding, zoals uiteengezet in het opvoedingsproject van de Vlaamse jezuïetencolleges.

Binnen het groepsgebeuren kiezen we voor een geïndividualiseerde aanpak met aandacht voor eigen ritme en behoefte van de kinderen, voor basisveiligheid, bewegingsvrijheid en stimulatie. Zo wordt de zelfstandigheid van de kinderen en hun omgang met andere kinderen bevorderd.

De Tuimeldoos respecteert de fysieke en psychische integriteit van elk kind en zorgt ervoor dat de kinderen en gezinnen niet gediscrimineerd worden.

De aanwezige kindjes worden permanent begeleid.

 

Alle 11 kindbegeleiders beschikken over een geschikt diploma en volgen jaarlijks nascholing. De kwaliteit van de werking wordt zowel intern als extern bewaakt.

Kinderopvang de Tuimeldoos werkt volgens het inkomenstarief en moet zich houden aan voorrangsregels bij de inschrijving. Voor verdere info daaromtrent: www.kindengezin.be

 

Ann Smet, verantwoordelijke